För mer harmoni i din vardag

KONTAKTA OSS

fr.o.m 1/1/2020 24% moms 0% moms

Hemstädning: 40 €/tim 32,26 €/tim

Storstädning: 40 €/tim 32,26 €/tim

Fönsterputs: 40 €/tim 32,26 €/tim

Flyttstädning: 42 €/tim 33,87 €/tim

Byggstädning: 42 €/tim 33,87 €/tim

Kontorsstädning: 34 €/tim 27,42 €/tim


Omkostnader för servicebil:
Ingår i timdebiteringen, ingen extra kostnad för körning.
Minsta debitering: 2 timmar per tillfälle.
Städmaterial: Städmaterial&verktyg såsom medel, trasor, svampar, maskiner m.m ingår i timdebiteringen, med undantag för kontorsstädning.

Hushållsavdrag: Det är möjligt att nyttja Hushållsavdraget för samtliga av våra tjänster. 2020 är avdraget 40 % av arbetets kostnad inklusive moms.


I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande: resa till och från arbetsplatsen, faktisk tid på plats, tidrapportering, påfyllning av material till servicebil. Vi debiterar per påbörjad halvtimme. Betalning kan ske på två olika sätt – faktura via e-post eller pappersfaktura.

KONTAKTA OSS

fr.o.m 1/1/2020 24% moms 0% moms

Hemstädning: 40 €/tim 32,26 €/tim

Storstädning: 40 €/tim 32,26 €/tim

Fönsterputs: 40 €/tim 32,26 €/tim

Flyttstädning: 42 €/tim 33,87 €/tim

Byggstädning: 42 €/tim 33,87 €/tim

Kontorsstädning: 34 €/tim 27,42 €/tim


Omkostnader för servicebil:
Ingår i timdebiteringen, ingen extra kostnad för körning.
Minsta debitering: 2 timmar per tillfälle.
Städmaterial: Städmaterial&verktyg såsom medel, trasor, svampar, maskiner m.m ingår i timdebiteringen, med undantag för kontorsstädning.

Hushållsavdrag: Det är möjligt att nyttja Hushållsavdraget för samtliga av våra tjänster. 2020 är avdraget 40 % av arbetets kostnad inklusive moms.


I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande: resa till och från arbetsplatsen, faktisk tid på plats, tidrapportering, påfyllning av material till servicebil. Vi debiterar per påbörjad halvtimme. Betalning kan ske på två olika sätt – faktura via e-post eller pappersfaktura.

KONTAKTA OSS
Följ oss!